Fördelningen av kostnaderna för kommunala social- och hälsovårdstjänster

Visualiseringsverktyget "Soten rahapuu" åskådliggör de totala kostnaderna för kommunala social- och hälsovårdstjänster. Med hjälp av verktyget åskådliggörs hur kostnaderna fördelat sig mellan kommunerna, FPA och kunderna 2016. Uppgifterna kan betraktas enligt kommun, landskap eller kostnadsslag eller per invånare.

”Soten rahapuu” grundar sig på ett unikt material som omfattar

  • kommunernas kostnader för social- och hälsovårdstjänsterna
  • utgifterna för ersättningar från sjukförsäkringen
  • klientavgifter och självrisker som betalats av kunderna
  • avgifter som betalats av arbetsgivare och företagare. 

Uppgifterna i visualiseringsverktyget har uppdaterats i december 2017.

Fördelningen av kostnaderna för kommunala social- och hälsovårdstjänster