Beslut och handlingar i MittFPA

Beslutet skickas till dig per post och i MittFPA. Du kan enkelt kontrollera beslutet på förstasidan under Mina ärenden.

För tillfället kan man bara få vissa beslut endast i elektronisk form. Av tekniska skäl skickas största delen av handlingarna ännu per post.

Om du vill kan du välja att avstå från papperspost, det vill säga att beslut, brev och övriga handlingar skickas till dig endast i MittFPA genast när det är möjligt. 

Endast i elektronisk form kan man få

 • följande beslut om sjukdagpenning, när rätten till dagpenning har börjat 1.1.2020 eller senare:
  • sjukdagpenning
  • partiell sjukdagpenning
  • sjukdagpenning enligt FöPL-försäkringen
  • donationsdagpenning
  • dagpenning vid smittsam sjukdom.
 • följande brev: 
  • handikappbidrag för personer över 16 år
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • grundläggande utkomststöd
  • sjukdagpenning
  • partiell sjukdagpenning
  • sjukdagpenning enligt FöPL-försäkringen
  • donationsdagpenning
  • dagpenning vid smittsam sjukdom.
 • meddelanden om betalning av räkningar i samband med det grundläggande utkomststödet.

Så här meddelar du om du vill ha besluten endast i MittFPA

 
 1. Logga in i MittFPA.
 2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter.
 3. Gå till punkten Avstå från papperspost och svara Ja på frågan ”Vill du avstå från papperspost?"
 4. Om du inte har meddelat ett telefonnummer eller en e-postadress kan du göra det på samma sida. Du får ett sms eller e-post när beslutet skickats till dig i MittFPA.

Alla beslut och övriga skickade handlingar kan läsas i MittFPA i cirka 1 år.

Läs mer