Sköta ärenden för en annan person i MittFPA

Det är möjligt att sköta vissa ärenden för en annan myndig person i MittFPA.

I MittFPA kan man för en myndig persons räkning

  • se ärenden som är under behandling
  • följa med hur ärenden framskrider
  • se kommande utbetalningar.

I MIttFPA kan man inte

  • ansöka om förmåner för en annan person
  • se beslut som en annan person fått, frånsett de nyaste besluten om handikappbidrag, sjukdagpenning och lånegaranti i samband med vuxenutbildningsstöd. 

Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden på nätet

För att man ska kunna sköta ärenden för en annan person krävs det alltid att både fullmaktsgivaren och den befullmäktigade är myndiga.  För att någon annan ska kunna använda MittFPA för kundens räkning måste kunden ge denna person Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner. Suomi.fi-fullmakten gäller alla FPA-ärenden, dvs. det går inte att begränsa den till att gälla endast vissa ärenden.

Ge en fullmakt i tjänsten Suomi.fi.

En minderårigs ärenden går inte att sköta i MittFPA

En vårdnadshavare kan inte sköta sitt minderåriga barns ärenden i MittFPA. Tanken bakom det här är att säkerställa dataskyddet för barnet och tredje parter; i MittFPA går det inte att begränsa vilka uppgifter vårdnadshavaren kan se i till exempel beslut och meddelanden. I samband med att MittFPA uppdateras kommer det inom de närmaste åren att bli möjligt för vårdnadshavare att ansöka om förmåner för sina minderåriga barns räkning.

Det finns två undantag gällande möjligheten att sköta ärenden för minderåriga i MittFPA. Vårdnadshavaren kan för sitt barns räkning ansöka om det europeiska sjukvårdskortet och om rätt att omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Suomi.fi-fullmakt för vårdnadshavare har inte tagits i bruk i MittFPA

En vårdnadshavare kan ge sig själv en Suomi.fi-fullmakt för att sköta FPA-ärenden för sitt minderåriga barn på nätet och be att andra vårdnadshavare godkänner fullmakten. Med fullmakten är det dock än så länge inte möjligt att sköta ärenden för ett minderårigt barn i MittFPA.

Läs mer