Publiceringskalender för år 2022

Kelasto

Månadsuppgifterna uppdateras i statistikdatabasen Kelasto senast den 21 följande månaden. Största delen av årsuppgifterna uppdateras i januari.

Statistikpublikationer

FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. 

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

  • Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2021

September

  • FPA-statistik | Sjukförsäkring 2021 Finlands officiella statistik

Oktober

  • Statistik över pensionstagarna i Finland 2021

November

  • FPA-statistik | studieförmåner 2020/21 Finlands officiella statistik
  • FPA:s statistiska årsbok 2021