Publiceringskalender för år 2021

Kelasto

Månadsuppgifterna uppdateras i statistikdatabasen Kelasto senast den 21 följande månaden. Största delen av årsuppgifterna uppdateras i januari.

Statistikpublikationer

FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. 

Januari

Mars

April

Maj

Juni

September

Oktober

November

December