Gå till innehållet

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- och statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ

Det nya Nationella hälsoindexet kommer att ge information om befolkningens hälsa och arbetsförmåga

Det Nationella hälsoindex som för närvarande byggs upp utgör en sammanställning av registeruppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, FPA, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen. Indexet ger möjlighet att granska befolkningens hälsa till exempel i kommuner och välfärdsområden med olika befolkningsstruktur. 

FPA och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har inlett ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt för att bygga upp en ny statistiktjänst, Kansallinen terveysindeksi (Nationellt hälsoindex). Det Nationella hälsoindexet kommer att erbjuda en omfattande sammanställning av uppgifter ur THL:s sjuklighetsindex (bl.a. uppgifter ur vårdanmälningsregistret), FPA:s Hälsobarometern (bl.a. uppgifter om rätt till specialersättning för läkemedel) och andra nationella register (bland annat Statistikcentralens och Pensionsskyddscentralens befolknings- och sysselsättningsuppgifter).

– Det Nationella hälsoindexet behövs vid bedömningen av behovet av tjänster och sociala förmåner och deras genomslagskraft. Med hjälp av indexet kan man också göra prognoser om framtida utveckling av hälsa och välbefinnande inom de olika välfärdsområdena, säger specialforskare Kati Sarnola vid FPA.

– Hälsoindexet ger också information om hur befolkningens hälsa och arbetsförmåga har utvecklats och hur åtgärder för att främja hälsa och välbefinnande ska riktas, berättar Päivikki Koponen, ledande expert vid THL.

– Vårt mål är att hälsoindexet ska ge möjligheter att undersöka också regionala skillnader i hälsa med beaktande av befolkningsstrukturen, sysselsättningsläget och potentialen att förebygga sjukdomar. Uppgifter på regional nivå kan jämföras med till exempel andra områden eller med situationen på riksnivå, tillägger Koponen.

Indexet visar också skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper.

Forsknings- och utvecklingsprojektet kring hälsoindexet fortsätter fram till 31.5.2023. Därefter kommer uppgifterna i hälsoindexet att uppdateras regelbundet. 

Närmare information: