Gå till innehållet

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- och statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ

FPA:s verksamhet 2021 präglades av coronaepidemin – förmånsutgifterna ökade med 1,5 procent

FPA:s kostnader fördelades år 2021 på följande sätt (miljoner euro): sjukförsäkring 4 753, pensionsförsäkring 3 692, arbetslöshetsförmåner 2 156, allmänt bostadsbidrag 1 591, barnbidrag 1 362, grundläggande utkomststöd 686, rehabilitering 673, studieförmåner 607, övriga förmåner 608, verksamhetskostnader 592.

Under 2021 betalade FPA ut något mer än 16 miljarder euro i förmåner. Utgifterna för det grundläggande utkomststödet minskade med 12,4 procent och utgifterna för arbetslöshetsförmånerna med 4,9 procent jämfört med det första coronaåret 2020.

År 2021 betalade FPA ut drygt 16 miljarder euro i olika förmåner. Utgifterna för förmånerna ökade med 1,5 procent jämfört med 2020.

Räknat i euro betalade FPA ut mest sjukförsäkringsförmåner. Till dessa räknas bland annat läkemedelsersättningar, föräldradagpenningar och sjukdagpenningar. Sjukförsäkringsförmånerna uppgick till 4,8 miljarder euro, vilket var 6,9 procent mer än året innan.

Utgifterna för FPA:s arbetslöshetsförmåner minskade med 4,9 procent jämfört med 2020 och utgifterna för det grundläggande utkomststödet med hela 12,4 procent. Arbetslöshetsförmånerna uppgick till 2,2 miljarder euro och utkomststödet till 686 miljoner euro.

År 2021 inverkade coronaepidemin på FPA:s verksamhet på många sätt. Allt färre skötte sina ärenden på ett serviceställe medan telefontjänsten och e-tjänsten ökade i popularitet.

Epidemin ledde till ett ökat antal ansökningar inom många förmåner. Till exempel antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom mångdubblades jämfört med år 2020. FPA rekryterade ytterligare personal på viss tid för att göra förmånshandläggningen smidigare.

– FPA jobbade hårt för att trygga handläggningsarbetet och kundservicen, och de fungerade väl hela året, säger FPA:s generaldirektör Outi Antila.

Under 2021 stiftades nya temporära lagar på grund av coronaepidemin och giltigheten förlängdes för många av de undantagslagar som stiftades året innan. FPA började till exempel ersätta resor i samband med coronavaccination och betala ersättning till arbetsgivare för kostnader för coronavaccinationer.

Under 2021 införde FPA också ett EU-coronaintyg på Mina Kanta-sidor. Från och med oktober användes intyget också som nationellt coronapass. Användningen av Mina Kanta-sidor ökade därmed märkbart. Det registrerades mer än 42 miljoner inloggningar på Mina Kanta-sidor under året, och mer än 3,8 miljoner personer använde tjänsten.

Läs mer