FPA:s nya tidsbokningssystem lanseras

FPA:s nya tidsbokningssystem tas i bruk 12.10. För att FPA ska kunna trygga kundens personuppgifter och skötsel av ärenden ska även samarbetspartner identifiera sig innan man kan boka tid åt sin klient.

Det nya tidsbokningssystemet lanseras 12.10. och samtidigt avslutas användningen av det gamla systemet. Om det uppstår tekniska problem under lanseringen fortsätter användningen av det gamla systemet tills problemen har lösts. På FPA:s webbplats hittar du den senaste informationen.

FPA:s samarbetspartner kan också i fortsättningen på nätet boka tid för kundens del till FPA:s telefonservice. Med kundens samtycke kan man också kontrollera eller avboka en tid som bokats tidigare.

Samarbetspartner kan boka tid för kundens del i det nya tidsbokningssystemet om följande är i sin ordning:

  • Din organisation har beviljat dig Suomi.fi-fullmakten ”Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner”.
  • Din organisations FO-nummer har förts in i FPA:s register.
  • Du har ett identifikationsverktyg för stark autentisering, t.ex. personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • Du har tillstånd av kunden att boka tid och kontrollera kontaktuppgifterna.
  • Du har identifierat kunden och har hans eller hennes personbeteckning.

På FPA:s webbplats finns mer information om Suomi.fi-fullmakter, rätt att använda tidsbokningssystemet och hur man anmäler sin organisation till FPA:s register.

Läs mer