Hyresvärdar

De här sidorna innehåller information till hyresvärdar om stöd för boende till hyresgäster. FPA stöder boende med bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd.

Det finns två slag av bostadsbidrag: allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare.

FPA kan också bevilja grundläggande utkomststöd i form av hyresgaranti.

En del av hyran kan komma att betalas av hyresgästen själv också efter stöden för boende.

Utlämnande av kundens uppgifter

FPA kan inte utan hyresgästens samtycke lämna ut uppgifter till hyresvärden om bostadsbidrag, grundläggande utkomststöd eller andra förmåner.

Om den som får bostadsbidrag har utsett hyresvärden till betalningsmottagare genom en fullmakt, så kan hyresvärden få uppgift om beloppet av bostadsbidraget och betalningsdagen.

Utlämnande av kundens uppgifter till samarbetspartner