Blanketter för producenter av tolktjänst

På den här sidan finns samlade de blanketter som producenterna av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning behöver.

Tolkuppgiftsblanketter

Tolkar för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada:

Taltolkar:

Utredning om tolkens kompetens och arbetserfarenhet

Meddelande om villkor gällande ytterligare tjänster

Handledning i hur man använder tolktjänsten

Distanstolkning

Fakturering

Läs mer