Meddela förändringar

Producenterna av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ska meddela alla förändringar som kan inverka på tillhandahållandet av tolktjänsten eller på servicekvaliteten.

Så här meddelar du förändringar gällande tillhandahållandet av tjänsten

Se anvisningar om hur man ska meddela förändringar som gäller tillhandahållandet av tjänsten.

Så här meddelar du förändringar i personalen

Läs anvisningarna om hur man meddelar förändringar gällande personalen.