Underhållsstödsärenden

FPA har olika uppgifter i anknytning till underhållsstödet.

FPA

FPA samarbetar med kommunernas barnatillsyningsmän i ärenden som gäller underhållsstöd. För att FPA ska kunna betala underhållsstöd till kunden utifrån underhållsavtalet måste avtalet uppfylla vissa krav.

FPA deltar inte i uppgörandet av underhållsavtalet.