Nyhetsbrev på de samiska språken

Service på de samiska språken

Nyhetsbrevet innehåller en sammanställning av aktuella nyheter och tips för samiskspråkiga kunder och intressentgrupper. Nyhetsbrevet är flerspråkigt (finska och de samiska språken).

Utkommer 3–4 gånger per år eller vid behov.

Obligatoriska uppgifter är märkta med tecknet *.

Välj nyhetsbrev: