FPA:s statistiska årsbok

Årsboken innehåller heltäckande statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Därtill innehåller den beskrivningar av FPA-förmånerna, vad de innehåller och vem som kan beviljas dem. I bilagorna finns redogörelser för ändringar i förmånerna under åren.

Folkpensionsanstaltens första statistiska årsbok publicerades år 1965. Sedan 1996 finns årsböckerna också som pdf-filer.

Den nyaste publikationen

FPA:s statistiska årsbok 2020 (helda.helsinki.fi)

Den nyaste publikationen efter kapitlen

Tidigare årsböcker

ISSN 1795-5165  Suomen virallinen tilasto (Tryckt)
ISSN 1796-5659  Kelan tilastollinen vuosikirja (Tryckt)
ISSN 1796-0479  Suomen virallinen tilasto (Online)
ISSN 1796-5667  Kelan tilastollinen vuosikirja (Online)

Förfrågningar:
tilastojulkaisut@kela.fi

Beställ publikationer:
julkaisut@kela.fi