Stöd för forskning

Forskningsfinansiering

FPA kan bevilja finansiering för förebyggande av sjukdomar och för forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring.

Vetenskaplig forskning (FPA:s register)

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, Findata, svarar från 1.4.2020 för de dataanvändningstillstånd och begäranden om information som behövs för sekundär användning av material när uppgifter från flera personuppgiftsansvariga samkörs. FPA beviljar dataanvändningstillstånd när ansökan gäller enbart uppgifter ur FPA:s register.

Etisk förhandsprövning av forskning

Vid den etiska förhandsprövningen granskas planen för insamling av materialet, sättet på vilket forskningen genomförs, informationen till de personer som ska undersökas samt behandlingen och förvaringen av materialet med tanke på eventuella risker för de undersökta personerna och för att undvika skada. Den riktgivande utgångspunkten för bedömningen är de etiska principerna för humanvetenskaper: de undersökta personernas självbestämmanderätt, undvikande av skada, skyddande av integriteten och skyddande av data.

Läs mer

Etisk förhandsprövning av forskning