Tillgänglighetsutlåtande för tidsbokningstjänsten

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller FPA:s tidsbokningstjänst på nätet. Utlåtandet har gjorts 26.8.2021.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts hos FPA. Därtill har tillgängligheten hos de olika delarna av tjänsten bedömts i samarbete med en utomstående tillgänglighetsexpert.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet kan du ringa till FPA:s telefonservice eller besöka ett serviceställe.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven (WCAG-kriterierna på nivåerna 2.1 A och AA).

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du någon sådan brist i vår tjänst som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgänglighet.

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000
 

Läs mer