Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Tolktjänsten är avsedd för personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning.

OBS! Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och distansservicen är stängda midsommarafton och midsommardagen.

Nödmeddelande på finskt teckenspråk

I en nödsituation kan du göra ett nödmeddelande på finskt teckenspråk.  Du kan göra nödmeddelandet i 112.fi-appen eller på fpa.fi. Det finns en egen distansservicekanal för nödsituationer. Läs mer om nödmeddelandet.