Yhteiset palvelut

Tulosyksikön johtaja
Sari Hänninen (1.1.2022 Jukka Helin)

Asiakkuus- ja kehittämisyksikön päällikkö
Sirpa Oksman

Hallinto- ja toimitilayksikön päällikkö
Niina Linkova

Hankinta- ja lakiyksikön päällikkö
Suvi Onninen

Talous- ja henkilöstöyksikön päällikkö
Ariana Hellman

Lue lisää