Annostusohje

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Jos kyseessä ovat niin sanotut kalliit lääkkeet, sairausvakuutuslain mukainen korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään yhden kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Asiakkaalle samalla kertaa luovutettava lääkkeen ja kliinisen ravintovalmisteen määrä lasketaan lääkemääräyksen tai lääkkeen määrääjän myöhemmin antaman annostusohjeen perusteella.

Jos lääkkeen tai perusvoiteen tai kliinisen ravintovalmisteen annostusohje puuttuu lääkemääräyksestä tai annostus on muuttunut, se selvitetään ja ilmoitetaan Kelalle reseptin lisätietokenttään tehdyllä merkinnällä. Toimitettavan lääkkeen enimmäismäärä arvioidaan uuden annostusohjeen perusteella. Poikkeustapauksessa voidaan hyväksyä myös asiakkaan ilmoittama annostus, mutta sen tulee perustua lääkkeen määrääjän antamaan ohjeeseen, eikä annostus saa ylittää valmisteyhteenvedossa ilmoitettua enimmäisannosta.

Huumausaineet ja PKV-lääkkeet voidaan toimittaa korvattuina vain lääkärin lääkemääräykseen kirjaaman tai apteekin lääkäriltä puhelimitse saaman annostusohjeen perusteella. Lääkäriltä puhelimitse saatu annostusohje ilmoitetaan Kelalle reseptin lisätietokenttään tehdyllä merkinnällä.

Korvaustoiminnan perustana on myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkkeiden toimittamista koskeva määräys (2/2016). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksen mukaan lääkemääräystä ei saa toimittaa, jos lääkevalmistetta on määrätty käytettäväksi suurempi annos kuin valmisteyhteenvedon ilmoittama annostusohje tai ex tempore -valmisteen annos ylittää tunnetussa lähdeteoksessa annetun enimmäisannostuksen, ellei lääkkeen määrääjä ole varustanut lääkemääräystä merkinnällä "Sic".

Jos lääkemääräystä ei olisi saanut toimittaa, ei lääkkeen kustannuksia voida myöskään korvata.

 1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.3.2)