Hedelmöityshoitojen korvaaminen

Korvauskäytännön oikeellisuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi 43 vuotta täyttäneen naisen hedelmöityshoidon korvattavuus selvitetään Kelassa. Hedelmöityshoitoon liittyviä lääkkeitä ei voida toimittaa 43 vuotta täyttäneille naisille suorakorvaussopimuksen perusteella. Hoidon saaja ohjataan hakemaan korvausta Kelasta (ks. Selvitykset ostoista, joihin ei sovelleta suorakorvausmenettelyä).

1.10.2011 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.3.6)