Tarkoituksenmukaiset pakkauskoot

Korvauksen maksaminen edellyttää, että valmiste on ostettu kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisina pakkauksina. Tämä merkitsee, että

  • jos lääkemääräyksestä käy ilmi, että kyseessä on pitkäaikaisen hoidon aloitus ja lääkevalmisteesta on saatavilla pieni pakkaus, toimitetaan pieni pakkaus hoidon alussa, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016 (pdf)). Jos valmisteesta ei ole markkinoilla pientä pakkauskokoa, toimitetaan enintään yksi pakkaus, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä.

  • suositaan pakkauskokoja, joissa lääkkeen hinta muodostuu edullisimmaksi (vältetään epätaloudellisia pakkauskokoja).

Myös perusvoiteet toimitetaan taloudellisina pakkauskokoina. Jos asiakas tarvitsee perusvoidetta myös esimerkiksi työpaikalla tai päiväkodissa, voidaan edullisten isojen pakkausten lisäksi toimittaa myös pienin korvattava pakkaus, mikäli se on mahdollista lääkemääräyksen kokonaismäärää ylittämättä.

  • kokonaismäärä jaetaan taloudellisesti mahdollisimman edullisiksi ostoiksi.

 

1.7.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.3.3)