Tavoiteajat

Huomioi koronatilanteessa

Hakemusten suuri määrä voi aiheuttaa ruuhkaa ja viivästyttää käsittelyä.

Kela asettaa vuosittain keskeisten etuuksien käsittelylle tavoiteajat (= aika, joka kuluu Kelaan saapuneen hakemuksen rekisteröinnistä siihen, että ratkaisija antaa siitä päätöksen). Tavoiteajat ovat keskiarvoja, joten osa hakemuksista käsitellään aina jonkin verran tavoiteaikaa nopeammin, osa hitaammin. Aina ei hakemusta saada ratkaistua tavoiteajassa.

Usein syynä on se, että hakemuksesta puuttuu olennaisia tietoja tai liitteitä, joita joudutaan pyytämään hakijalta jälkikäteen, tai henkilö on asunut ulkomailla. Lisäksi esimerkiksi vanhempainpäivärahoja varten voidaan joutua odottamaan työnantajalta palkanmaksu- tai tulotietoja, jolloin hakemuksen käsittely viivästyy. Joinakin vuodenaikoina hakemusten käsittely voi myös ruuhkautua. On myös hyvä huomata, että muutoksenhausta ratkaistavaksi palautuneiden hakemusten käsittelyaika on pidempi kuin tavallisten hakemusten.

Kansainvälisissä tilanteissa hakemusten käsittely kestää pidempään

Kansainvälisissä tilanteissa hakemusten käsittely kestää pidempään. Kela joutuu usein pyytämään tietoja muiden maiden sosiaaliturvaa toimeenpanevilta laitoksilta, mikä hidastaa käsittelyä. Tämä koskee myös lapsilisää, kotihoidontukea ja eläkkeitä.

Käsittelylle asetetut tavoiteajat eri etuuksissa 2021

1 viikko
Työttömyysturva 5 päivää (uudet hakemukset 19 päivää)
Perustoimeentulotuki (7 arkipäivää).

2 viikkoa
Lapsilisät*
Opintotukietuudet (opintotuki, opintolainahyvitys**)
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
Koulumatkatuki
Sairaanhoito- ja matkakorvaukset
Sotilasavustus
Äitiysavustus
Perhe-eläkkeet

 * Päätös syntyvästä lapsesta annetaan syntymiskuukautta seuraavan kuun puolen välin jälkeen.
** Päätös voidaan antaa vasta sitten, kun Kela on saanut pankilta tiedon opintolainan määrästä: kevätlukukauden aikana suoritetuissa tutkinnoissa 10.10. jälkeen ja syyslukukauden aikana suoritetuissa tutkinnoissa 10.3. jälkeen.
 

3 viikkoa
Kuntoutusraha*
Elatustuki 
Erityishoitoraha
Lääkkeiden korvausoikeudet
Sairauspäiväraha
Tartuntatautipäiväraha
Lääkkeiden lisäkorvaus
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu
Yleinen asumistuki

* Kuntoutuspäätöksen saamisen jälkeen. Nuoren kuntoutusraha ja oppisopimuskoulutus 5 viikkoa.

4 viikkoa
Vammaisetuudet (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki)
Elatusapuvelan maksuvapautus
Eläkkeensaajan asumistuki
Vakuuttamisasiat maasta toiseen muutettaessa


5 viikkoa
Lomakustannuskorvaus
Kuntoutusratkaisut
Kansaneläkkeet
Takuueläke
Vanhempainpäivärahat*

* Päätös vanhempainpäivärahasta on mahdollista antaa aikaisintaan etuuden alkamista edeltävän kuukauden 6.päivänä, kun etuuden määräytymisperusteet ovat saatavissa tulorekisteristä.

7 viikkoa
Kuntoutustuen jatkohakemukset

11 viikkoa
Uudet työkyvyttömyyseläkehakemukset

Katso hakemuksen käsittelytilanne asiointipalvelun etusivulta

Asiointipalvelun etusivulta näet, onko hakemuksesi saapunut tai ratkaistu, koska etuus maksetaan ja mitä etuuksia sinulle on viimeksi maksettu. Asiointipalvelusta näet myös muistutukset esim. mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella