Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sopii henkilölle, joka tarvitsee sairauden ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Henkilö voi tarvita tukea myös työllistyäkseen palkkatyöhön tai yrittäjäksi.

Kuntoutus on yksilökuntoutusta. Siinä voi olla muutamia päiviä ryhmämuotoista työskentelyä, jos se tukee henkilön kuntoutustavoitetta. Kuntoutus järjestetään mahdollisimman lähellä kuntoutujan kotia.

Sairauden hoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on 3 vaihtoehtoista palvelulinjaa:

  • työkokeilu
  • työhönvalmennus
  • työkokeilu ja työhönvalmennus

Kela auttaa valitsemaan yhden palvelulinjan, joka soveltuu kuntoutujan kuntoutustarpeen.

1. Työkokeilu

Työkokeilu soveltuu kuntoutujalle, jonka tavoitteena on varmistaa ammatillinen urasuunnitelma, opiskeluala tai konkreettinen työtavoite. Tällöin kuntoutuja kokeilee työtä työpaikalla. Työhönvalmentaja tukee soveltuvan ammattialan, opiskelualan tai työtehtävän valintaan ja sen soveltuvuuden varmistamiseen. Työkokeilu kestää 3–6 kuukautta, ja se voi jatkua työhönvalmennuksena.

2. Työhönvalmennus

Työhönvalmennus soveltuu kuntoutujalle, joka tarvitsee tukea työpaikan etsimiseen ja tavoitteena on saada palkallinen työpaikka. Työhönvalmentaja tukee löytämään työpaikan, työllistymään avoimille työmarkkinoille ja muodostamaan palkkatyösuhteen.
Työhönvalmennus kestää 3–21 kuukautta.

3. Työkokeilu ja työhönvalmennus

Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä soveltuu kuntoutujalle, joka tarvitsee työhönvalmentajalta paljon tukea uratavoitteen täsmentämiseen sekä työkykyä vastaavien ammattialojen ja työnkuvien löytämiseen.

Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä alkaa työkokeiluna, jossa työhönvalmentaja tukee urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen valinnassa sekä ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa. Työkokeilun jälkeen kuntoutus jatkuu työhönvalmennuksella, jossa tuetaan etsimään palkkatyöpaikkaa ja siirtymään palkkatyöhön.

Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä kestää 6-26 kuukautta.