Lääkekorvaustilastot

Lääkekorvaustilastot sisältävät tietoa sairasvakuutuksen korvaamista lääkkeistä, lääkkeitä käyttäneistä potilaista, lääkkeitä määränneistä lääkäreistä, lääkkeiden kustannuksista ja korvauksista sekä lääkevaihdoista.

Lääkekorvauksia koskevia tietoja on saatavissa tilastotietokanta Kelastosta:

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. Suomen lääketilastoa on julkaistu vuodesta 1987 lähtien.

Lääkkeisiin liittyvää tilastotietoa