Lääkekorvaustilastot

Lääkekorvaustilastot sisältävät tietoa

  • sairausvakuutuksen korvaamista lääkkeistä
  • lääkkeitä käyttäneistä potilaista
  • lääkkeitä määränneistä lääkäreistä
  • lääkkeiden kustannuksista ja korvauksista
  • lääkevaihdoista.
Lääkekorvauksia koskevia tietoja on saatavissa tilastotietokanta Kelastosta:
 

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. Suomen lääketilastoa on julkaistu vuodesta 1987 lähtien.

Lue lisää