Tiedonsiirtopalvelu opintotuessa

Oppilaitosten asiointipalvelu (Koivuniemi)

Oppilaitoksille tarkoitettu Kelan asiointipalvelu (Koivuniemi) on osoitteessa https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot. Jos oppilaitos ei ole aiemmin käyttänyt palvelua, palvelun käyttäjäksi ilmoittaudutaan palvelussa olevalla Hae palvelun käyttäjäksi -linkillä. Palvelu ei koske lukioita. Palveluun kirjaudutaan joko Katso-tunnisteella tai aikaisemmin saaduilla oppilaitoksen tunnuksella ja salasanalla.

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen ylläpitämässä oppilaitosten asiointipalvelussa:

  • Toisen asteen oppilaitokset (ei koske lukioita) ja Poliisiammattikorkeakoulu ilmoittavat Kelalle opintolinjatiedot.
  • Toisen asteen oppilaitokset ilmoittavat suoritetut ammatilliset perustutkinnot.

Myös Högskolan på Åland käyttää asiointipalvelua tutkintotietojensa ilmoittamiseen.

Tutkintotiedot on ilmoitettava Kelalle tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. Tutkintotietojenvälitys oppilaitosten asiointipalvelussa päättyy vuonna 2019. Vuonna 2018 suoritetut ammatilliset perustutkinnot ilmoitetaan asiointipalvelussa 15.2.2019 mennessä. Korjaustietoja vuoden 2018 tai vanhempiin tutkintotietoihin voi ilmoittaa 30.11.2019 saakka.

Jos lähetetyissä tutkintotiedoissa on virheitä, korjaukset on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen opas(at)kela.fi. Tällä tavoin voidaan poistaa virheellinen henkilö tiedostosta ja oppilaitos voi sen jälkeen lähettää oikean tiedon esimerkiksi asiointipalvelun web-lomakkeella.

Oppilaitosten asiointipalvelu (OPAS-palvelu)

Oppilaitosten asiointipalvelussa (OPAS-palvelussa) ammattikorkeakoulut antavat opiskelutodistuksia. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut antavat palvelussa myös lisäselvityksiä opintotuen käsittelyn tueksi. OPAS-palvelu on osoitteessa https://asiointi.kela.fi/OpasAsiakasWeb/

OPAS-palvelun käyttö päättyy kokonaisuudessaan 31.10.2019.

Oppilaitosten asiointipalvelu (OPAS-palvelu) vaatii Katso-tunnisteen

OPAS-palvelun käyttö edellyttää vahvaa Katso-tunnistautumista (Katso OTP). Tietojen lähettäjä tarvitsee oman Katso-tunnisteen. Organisaation Katso-pääkäyttäjä luo tarvittavat Katso-alitunnisteet. Katso-palvelun hallinnointiliittymä on osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi.

Opiskelutiedot VIRTA- ja KOSKI-palveluista

Kela saa korkeakouluopiskelijoiden opiskelutiedot CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta kerran kuukaudessa.

Opiskelutiedot sisältävät opiskelijoiden läsnä- ja poissaolotiedot, valmistumistiedot sekä opiskelun keskeyttämistiedot. Lisäksi Kela saa tietovarannosta vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintosuoritustiedot opintojen edistymisen seurantaa varten.

Kelassa käytetään myös sovellusta, jonka avulla VIRTA-tietovarannosta kysellään opiskelijoiden opiskelutietoja. Kelassa kyseltävissä ovat etuuksien käsittelyä varten soveltuvin osin korkeakouluopiskelijoiden läsnä- ja poissaolotiedot, opintosuoritukset, opiskeluoikeudet, tutkinnot ja ulkomaan opiskelujaksot.

Toisen asteen opiskelijoiden opiskelutiedot Kela saa Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI-palvelusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Opiskelutiedot sisältävät opintoetuuksia saavien opiskelijoiden opintojen keskeyttämis- ja valmistumistiedot, oppisopimus- ja koulutussopimustiedot sekä muut tarvittavat opiskelutiedot.

Kelan etuuskäsittelyssä hyödynnetään myös Opetushallituksen KOSKI-virkailijakyselyä, josta kysellään etuusasian ratkaisemiseen tarvittavia tietoja KOSKI-palvelusta.