Tiedonsiirtopalvelu opintotuessa

Oppilaitosten asiointipalvelu (Koivuniemi)

Oppilaitoksille tarkoitettu Kelan asiointipalvelu (Koivuniemi) on osoitteessa https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot. Jos oppilaitos ei ole aiemmin käyttänyt palvelua, palvelun käyttäjäksi ilmoittaudutaan palvelussa olevalla Hae palvelun käyttäjäksi -linkillä. Palvelu ei koske lukioita. Palveluun kirjaudutaan oppilaitoksen tunnuksella ja salasanalla.

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen ylläpitämässä oppilaitosten asiointipalvelussa toisen asteen oppilaitokset (ei koske lukioita) ja Poliisiammattikorkeakoulu ilmoittavat Kelalle opintolinjatiedot.

Oppilaitosten asiointipalvelun ohje (Koivuniemi)

Opiskelutiedot VIRTA- ja KOSKI-palveluista

Kela saa korkeakouluopiskelijoiden opiskelutiedot CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta kerran kuukaudessa.

Opiskelutiedot sisältävät opiskelijoiden läsnä- ja poissaolotiedot, valmistumistiedot sekä opiskelun keskeyttämistiedot. Lisäksi Kela saa tietovarannosta vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintosuoritustiedot opintojen edistymisen seurantaa varten.

Kelassa käytetään myös sovellusta, jonka avulla VIRTA-tietovarannosta kysellään opiskelijoiden opiskelutietoja. Kelassa kyseltävissä ovat etuuksien käsittelyä varten soveltuvin osin korkeakouluopiskelijoiden läsnä- ja poissaolotiedot, opintosuoritukset, opiskeluoikeudet, tutkinnot ja ulkomaan opiskelujaksot.

Toisen asteen opiskelijoiden opiskelutiedot Kela saa Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI-palvelusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Opiskelutiedot sisältävät opintoetuuksia saavien opiskelijoiden opintojen keskeyttämis- ja valmistumistiedot, oppisopimus- ja koulutussopimustiedot sekä muut tarvittavat opiskelutiedot.

Kelan etuuskäsittelyssä hyödynnetään myös Opetushallituksen KOSKI-virkailijakyselyä, josta kysellään etuusasian ratkaisemiseen tarvittavia tietoja KOSKI-palvelusta.