Tiedonsiirtopalvelu opintotuessa

Oppilaitosten asiointipalvelu (Koivuniemi)

Oppilaitoksille tarkoitettu Kelan asiointipalvelu (Koivuniemi) on osoitteessa https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot. Jos oppilaitos ei ole aiemmin käyttänyt palvelua, palvelun käyttäjäksi ilmoittaudutaan palvelussa olevalla Hae palvelun käyttäjäksi -linkillä. Palvelu ei koske lukioita. Palveluun kirjaudutaan oppilaitoksen tunnuksella ja salasanalla.

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen ylläpitämässä oppilaitosten asiointipalvelussa toisen asteen oppilaitokset (ei koske lukioita) ja Poliisiammattikorkeakoulu ilmoittavat Kelalle opintolinjatiedot.

Opiskelutiedot VIRTA- ja KOSKI-palveluista

Kela saa korkeakouluopiskelijoiden opiskelutiedot CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta kerran kuukaudessa.

Opiskelutiedot sisältävät opiskelijoiden läsnä- ja poissaolotiedot, valmistumistiedot sekä opiskelun keskeyttämistiedot. Lisäksi Kela saa tietovarannosta vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintosuoritustiedot opintojen edistymisen seurantaa varten.

Kelassa käytetään myös sovellusta, jonka avulla VIRTA-tietovarannosta kysellään opiskelijoiden opiskelutietoja. Kelassa kyseltävissä ovat etuuksien käsittelyä varten soveltuvin osin korkeakouluopiskelijoiden läsnä- ja poissaolotiedot, opintosuoritukset, opiskeluoikeudet, tutkinnot ja ulkomaan opiskelujaksot.

Toisen asteen opiskelijoiden opiskelutiedot Kela saa Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI-palvelusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Opiskelutiedot sisältävät opintoetuuksia saavien opiskelijoiden opintojen keskeyttämis- ja valmistumistiedot, oppisopimus- ja koulutussopimustiedot sekä muut tarvittavat opiskelutiedot.

Kelan etuuskäsittelyssä hyödynnetään myös Opetushallituksen KOSKI-virkailijakyselyä, josta kysellään etuusasian ratkaisemiseen tarvittavia tietoja KOSKI-palvelusta.