Hallitus esittää hintaputken kaventamista 0,50 euroon

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on vuodesta 2017 alkaen saavuttaa 134 miljoonan euron säästöt lääkekorvausmenoista. Hallituksen esityksessä 184/2016 lääkekorvaussäästöt ehdotetaan toteutettavaksi keinoin, joilla edistettäisiin lääkeyritysten välistä hintakilpailua, vähennettäisiin lääkejätettä, edistettäisiin rationaalista lääkehoitoa sekä tarkistettaisiin erityiskorvausjärjestelmää.

Yhtenä keinona lääkeyritysten välisen hintakilpailun lisäämiseksi hallitus esittää hintaputken kaventamista 1.1.2017 alkaen.

Hallituksen esitys HE 184/2016 vp (eduskunta.fi)

Hintaputki kaventuu 1.1.2017 alkavalla vuosineljänneksellä, jota koskevat hintailmoitukset on tehtävä 9.12.2016 mennessä

Mikäli hallituksen esitys toteutuu suunnitellun mukaisena, hintaputki kaventuu nykyisestä 1,50/2,00 eurosta 0,50 euroon. Samalla muuttuu myös viitehinnan määräytymisperuste siten, että edullisimman viitehintaryhmään sisällytettävän lääkevalmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 0,50 euroa (nykyisin 1,50/2,00 euroa). Muutos tulee voimaan 1.1.2017 ja näin ollen koskee vuoden 2016 puolella hintailmoitusmenettelyyn kuuluville lääkevalmisteille ilmoitettavia tukkuhintoja ja niiden perusteella määriteltäviä hintaputkia ja viitehintoja.

Muutoksia Fimean vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon jaksolle 1.1.–31.3.2017

Fimean vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon on lisätty parenteraaliset, pääosin sairaaloissa käytettävät valmisteet sekä epilepsialääkkeiden ryhmästä valmisteet, joilla on myös muu hyväksytty käyttötarkoitus kuin epilepsia. Epilepsialääkkeet ovat 1.1.2017 alkaen vaihtokelpoisia muissa niille hyväksytyissä käyttötarkoituksissa kuin epilepsian hoidossa.

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.-31.03.2017 (fimea.fi)