Lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen kertaluonteinen palautusmaksu vuonna 2016

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos sisältää useita lääkekorvauksiin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Yksi säästötoimenpiteistä on lääkeyrityksiä ja lääketukkukauppoja koskeva kertaluonteinen palautusmaksu, jonka suuruus on yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Tästä palautusmaksusta myyntiluvan haltijoiden tai näiden edustajien yhteenlaskettu osuus on 6,9 miljoonaa euroa ja lääketukkukauppojen yhteenlaskettu osuus 200 000 euroa.

Sairausvakuutuslain mukaan Kansaneläkelaitos määrää palautusmaksun, antaa siitä päätöksen ja perii palautusmaksun.

Palautusmaksu koskee korvattavia myyntiluvallisia lääkevalmisteita

Palautusmaksu koskee vuoden 2015 aikana korvausjärjestelmään kuuluneita myyntiluvallisia lääkevalmisteita. Palautusmaksun ulkopuolelle jäävät erityisluvalliset lääkevalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet, perusvoiteet, annosjaellut lääkkeet, jaetut myyntipakkaukset sekä lääkkeellinen happi ja veri.

Palautusmaksu kohdistetaan lääkevalmisteen vuoden 2015 viimeisimpään myyntiluvan haltijaan tai tämän edustajaan ja lääkevalmisteen vuoden 2015 viimeisimpään lääketukkukauppaan. Alle 150 euron suuruista palautusmaksua ei peritä lainkaan.

Päätösehdotus tarkistettavaksi ennen palautusmaksun perimistä

Kela määrittää palautusmaksun maksuosuudet. Palautusmaksu määritetään sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n mukaan lääkekorvausjärjestelmän piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden vuoden 2015 toteutuneen sairausvakuutuksesta korvatun tukkuhintaisen myynnin perusteella.

Toimijoille varataan mahdollisuus tarkistaa palautusmaksun päätöksenteon perusteena olevien tietojen oikeellisuus päätösehdotuksen yhteydessä. Kelan tavoite on lähettää palautusmaksua koskevat päätösehdotukset kullekin myyntiluvan haltijalle tai tämän edustajalle sekä lääketukkukaupalle toukokuun 2016 aikana.

Päätösehdotusta koskevan kuulemisajan jälkeen Kela lähettää kullekin toimijalle palautusmaksua koskevan päätöksen ja perii palautusmaksun. Palautusmaksu on suoritettava viimeistään 1.9.2016.

Lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen tiedot palautusmaksun toimeenpanoa varten Kelaan 1.3.2016 mennessä

Palautusmaksun maksuosuudet voidaan määritellä vasta sen jälkeen, kun Kela on saanut valmiste- ja yhteyshenkilötiedot kaikilta palautusmaksumenettelyyn kuuluvilta toimijoilta.

Kela saa palautusmaksun toimeenpanoa varten tarvittavat valmiste- ja yhteyshenkilötiedot kootusti seuraavien yhdistysten jäsenyrityksiltä:

  • Lääketeollisuus ry
  • Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry
  • Rinnakkaislääketeollisuus ry

Muiden toimijoiden osalta Kela pyytää toimittamaan alla olevat tiedot 1.3.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen laake.palaute@kela.fi:

  • Luettelo toimijan vastuulla olleista korvattavista myyntiluvallisista lääkevalmisteista vuodelta 2015, mukaan lukien valmisteet, jotka ovat olleet korvattavia vain osan vuotta. Jos jokin valmiste on siirtynyt toisen toimijan vastuulle, valmisteen tietojen ilmoittamisesta vastaa vuoden 2015 viimeisin myyntiluvan haltija tai tämän edustaja ja vuoden 2015 viimeisin lääketukkukauppa.
  • Toimijan yhteyshenkilö sekä varayhteyshenkilö ja molempien yhteystiedot.

Tämän tiedotteen liitteenä on excel-pohja, jota tulee käyttää tietojen ilmoittamisessa. Excel-tiedostossa on 2 välilehteä, joista molemmat tulee täyttää. Huom! Excel-pohja päivitetty 11.2.2016

Lääkeyrityksiä ja lääketukkukauppoja pyydetään kiinnittämään huomiota ilmoitettujen tietojen oikeellisuuteen, koska tietoja hyödynnetään palautusmaksun maksuosuuksien määrittelyssä.

 

Tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt: laake.palaute@kela.fi

Excel-pohja tietojen ilmoittamista varten Huom! Excel-pohja päivitetty 11.2.2016

Lisätietoja