Muutoksia poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittamiseen 1.6.2017 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta muodostaa poikkeavan viitehintaryhmän tilanteessa, jossa muodostettavaan viitehintaryhmään sisältyy lääkevalmiste, jolle myyntilupaviranomainen on myöntänyt toisen lääketieteellisen käytön perusteella rinnakkaisvalmisteista merkittävästi poikkeavan käyttöaiheen ja josta myyntiluvan haltija on tehnyt ilmoituksen lääkkeiden hintalautakunnalle. Tällä hetkellä poikkeavat viitehintaryhmät on muodostettu seuraaville lääkeaineille:

  • pregabaliini (poikkeavana käyttöaiheena neuropaattinen kipu)
  • imatinibi (poikkeavana käyttöaiheena GIST-kasvain).

Voimassa olevan ohjeen mukaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvia valmisteita ei vaihdeta silloin, kun ne on määrätty poikkeavaan käyttöaiheeseen (vaihto alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken on mahdollinen).

Muutokset 1.6.2017 alkaen

Jos poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluva alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmiste on määrätty poikkeavaan käyttöaiheeseen, lääkevaihtoa ei tehdä rinnakkaisvalmisteisiin ja asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta. Muut samaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet (rinnakkaisvalmisteet) toimitetaan ja korvataan 1.6.2017 alkaen lääkevaihdon yleisiä periaatteita noudattaen käyttöaiheesta riippumatta.

Muutokset eivät vaikuta epilepsiaan määrättyjen epilepsialääkkeiden toimittamiseen. Ne toimitetaan edelleen apteekkitiedotteissa 40/2016 (30.12.2016) ja 13/2017 (31.3.2017) ohjeistetulla tavalla.

Lääketietokannasta ja apteekkien lääkehinnastoista poistetaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien rinnakkaisvalmisteiden suorakorvauskoodit poikkeavan käyttöaiheen osalta.

Valmiste Suorakorvauskoodi
31.5.2017 asti
Suorakorvauskoodi
1.6.2017 alkaen
Lyrica (mukaan lukien
rinnakkaistuonti- ja
rinnakkaisjakeluvalmisteet)
Epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa ei lääkevaihtoa Epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa ei lääkevaihtoa
Pregabaliini-rinnakkaisvalmisteet Epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa ei lääkevaihtoa Epilepsian hoidossa ei lääkevaihtoa
 
Valmiste Suorakorvauskoodi
31.5.2017 asti
Suorakorvauskoodi
1.6.2017 alkaen
Glivec (mukaan lukien
rinnakkaistuonti- ja
rinnakkaisjakeluvalmisteet)
GIST-kasvaimen hoidossa ei lääkevaihtoa    GIST-kasvaimen hoidossa ei lääkevaihtoa
Imatinibi-rinnakkaisvalmisteet GIST-kasvaimen hoidossa ei lääkevaihtoa                    ----

Kooste vaihtokielloista lääkkeitä toimitettaessa

Apteekki ei vaihda lääkettä ja asiakas saa korvauksen toimitetun lääkkeen hinnasta, jos lääkemääräyksessä

  • lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon tai
  • käyttötarkoituksena on epilepsia (vaihto alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken on mahdollinen) tai
  • käyttötarkoituksena on poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvan alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteen poikkeava käyttöaihe (vaihto alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken on mahdollinen).

Apteekkeja on tiedotettu asiasta 24.5.2017 julkaistulla apteekkitiedotteella.