Palautusmaksuun liittyvien asioiden hoitamiseen toisen toimijan puolesta tarvitaan valtakirja

Jos yritys valtuuttaa toisen toimijan edustamaan yritystään palautusmaksuun liittyvissä asioissa, Kelaan on toimitettava tästä asianmukainen valtakirja.

Jotta palautusmaksumenettely sujuisi mahdollisimman joustavasti, olisi valtakirjasta hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

  • Tiedot valtuuttajan ja valtuutetun yksilöimiseksi
  • Valtuutetun kelpoisuuden piiriin kuuluvat toimenpiteet riittävän yksilöidysti
    • Tieto siitä, mitä palautusmaksumenettelyyn liittyviä asioita valtuutus koskee (yhteystietojen ilmoittaminen, valmistetietojen ilmoittaminen, tiedusteluihin vastaaminen, tiedonantojen vastaanottaminen, päätösehdotuksen kommentointi, päätöksen ja laskun vastaanottaminen jne.)
    • Tieto siitä, mitä valmisteita valtuutus koskee
  • Suostumus mahdollisten salassapidettävien tai liikesalaisuuksiksi katsottavien tietojen antamiseen valtuutetulle
  • Päiväys, allekirjoitus, nimenselvennys

Skannattu allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen laake.palaute@kela.fi.

Lisätietoja