Lääkekorvaustiedotteet 2003-2006

  • Teriparatidin korvattavuus laajenee 1.4.2006 alkaen (15.3.2006)
  • Osteoporoosilääke teriparatidi erityisperustein peruskorvattavaksi (24.11.2004)

  • Darbepoetiini erityiskorvattavaksi 1.12.2003 alkaen (5.12.2003)