Lääkekorvaustiedotteet 2007

  • Adalimumabin korvattavuuden laajeneminen 1.12.2007 lukien (22.11.2007)
  • Erlotinibista (Tarceva) siirtymävaiheessa peruskorvausta myös lääkemääräysmerkinnällä 29.2.2008 asti (9.11.2007)
  • Pregabaliini rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.7.2007 lukien (26.6.2007)
  • Sorafenibi rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.6.2007 lukien (22.5.2007)
  • Sinakalseetti rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.3.2007 lukien (22.2.2007)