Lääkekorvaustiedotteet 2009

  • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Rufinamidi (18.12.2009)
  • Glatirameeriasetaattia sisältävän valmisteen (Copaxone) rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee 1.10.2009 alkaen (24.9.2009)
  • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Sunitinibi ja sorafenibi (10.8.2009)
  • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Sinakalseetti ja trabektediini (8.4.2009)
  • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Atorvastatiini (23.3.2009)
  • Muutoksia rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen: Imigluseraasi (15.1.2009)