Lääkekorvaustiedotteet 2011

Lääkekorvaustiedotteet 2010

  • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Nilotinibi (23.6.2010)
  • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Everolimuusi (5.5.2010)
  • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Dasatinibi (9.2.2010)

Muut tiedotteet