Tietoa asiakkaalle kuntoutuksen arvioinnista ja raportoinnista

Kuntoutuksen hyötyä koskeva arviointi ja raportointi on osa asiakkaan kuntoutusprosessia ja Kelan raportointijärjestelmää.  Tämä menettely edistää hyvien arviointikäytäntöjen tehokasta käyttöä ja varmistaa osaltaan kuntoutuksen hyvää laatua. Raportointia toteutetaan vuodesta 2015 alkaen kaikissa niissä kuntoutuspalveluissa, joissa se on sisällytetty palveluun. Saat kuntoutuksen järjestäjältäsi tietoa siitä, kuuluuko kuntoutuksesi raportoinnin piiriin.

Arvioinneissa hyödynnetään pitkään käytössä olleita ja asiantuntijoiden suosittelemia mittareita ja niitä käytetään myös kuntoutuksesi suunnittelussa. Samoja mittareita käytetään kaikilla kuntoutujilla riippumatta siitä osallistuuko raportointiin vai ei. Kuntoutuksen alussa asetat yhdessä kuntoutuksen ammattihenkilöiden kanssa kuntoutuksen tavoitteet ja arvioitte niitä kuntoutuksen edetessä. Kuntoutuksen aikana arvioit lisäksi elämänlaatua, mielialaa sekä työ- tai opiskelukykyä. Nämä arvioinnit toteutetaan kyselyillä, joihin vastaat kuntoutuksen aikana.

Kuntoutuksen hyötyä koskevaan raportointiin osallistuminen on sinulle vapaaehtoista. Raportointiin osallistumalla voit kuitenkin edesauttaa Kelan kuntoutuksen kehittämistä entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tavoitteellisemmaksi. Suostumuksen raportointiin osallistumiseen pyydetään kuntoutuksesi aikana. Myöntävä tai kieltävä vastaus ei vaikuta kuntoutuspalvelun sisältöön eikä mahdollisuuteen saada Kelan kuntoutuspalveluja jatkossa.