Tulorekisteri tulee – mitä se merkitsee Kelan asiakkaille?

Kela valmistautuu vuoden 2019 alussa käyttöön otettavaan tulorekisteriin yhdessä Verohallinnon Kansallisen tulorekisterihankkeen kanssa. Myös työnantajien tulee ottaa tulorekisteri käyttöön vuoden 2019 alussa.

Tulorekisteri tulee helpottamaan henkilö- ja työnantaja-asiakkaan asiointia Kelan kanssa. Samalla Kelan toiminta tehostuu ja hakemusten käsittely nopeutuu, kun tulotiedot ja vuodesta 2020 lähtien myös etuustiedot saadaan suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisterin tietoja käyttävät Verohallinnon ja Kelan lisäksi työeläkevakuuttajat, työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat, Koulutusrahasto, ELY-keskukset, kunnat ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Työnantajat

Ensimmäisessä vaiheessa tulorekisteri vaikuttaa työnantajaorganisaatioihin, joiden palkkahallinnon tulee olla valmis tulorekisterin käyttöön vuoden 2019 alussa. Se edellyttää järjestelmävalmisteluja ja uusien toimintatapojen opettelua.

Kelassa tulorekisteri tuo muutoksia työnantajan asiointiin. Hakemusten käsittelyä yksinkertaistetaan jo syyskuussa siirtymällä yhden tilinumeron menettelyyn. Muutos näkyy työnantajan asiointipalvelussa sekä päivärahojen ja vanhempainetuuksien käsittelyssä.  

Muutosta helpottaa se, että useimmat organisaatiot ovat jo nyt ilmoittaneet vain yhden tilinumeron. Ajankohtaisista muutoksista kerrotaan kela.fi/tyonantajat-osion tulorekisterisivulla sekä ja Työnantajainfo-uutiskirjeessä.

Myöhemmin, kun tulorekisteriin on kertynyt riittävästi tietoja työsuhteista, palkoista ja etuuksista, Kela voi useimmissa tapauksissa ratkaista esimerkiksi päiväraha-asiat ilman työnantajalta erikseen pyydettäviä liitteitä tai lisäselvityksiä.

Henkilöasiakkaat

Myös henkilöasiakkaiden asiointi Kelan kanssa helpottuu. Kun tulorekisteri tarjoaa riittävät tiedot työsuhteista ja tuloista, asiakkaan ei enää tarvitse toimittaa palkkalaskelmia Kelaan.

Vuoden 2019 kuluessa myös henkilöasiakkaille avautuu mahdollisuus tarkistaa tulorekisteristä omat työsuhde- ja tulotietonsa. Lisäksi vuodesta 2020 lähtien asiakas voi nähdä tulorekisteristä eläkkeensä ja muut etuutensa.

Tulorekisteri parantaa asiakaspalvelua Kelassa. Se voi vähentää liitteiden ja lisäselvitysten tarvetta esimerkiksi seuraavissa etuuksissa:

  • perustoimeentulotuki
  • työttömyysetuudet
  • asumistuki
  • opintoetuudet
  • lastenhoidontuki
  • erityishoitoraha
  • elatusvelan maksuvapautus
  • eläkkeet (työkyvyttömyyseläke, leskeneläke)

Sosiaalivakuutuksessa

Lue lisää