Tietojen toimittaminen Kelaan

Palveluntuottajat toimittavat keräämänsä mittaustiedon Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmällä. Tietojen toimittamista varten palveluntuottajan tulee kirjautua järjestelmään Katso- tunnistuksen avulla.

Raportoinnin tiedot

Tietojen toimittamista varten voit siirtyä tunnistautumaan tuloksellisuuden raportoinnin käyttöliittymään tästä.

Toimita tiedot Kelaan

Järjestelmän käyttö edellyttää palveluntuottajaorganisaatiolta Katso- organisaatiotunnistusta. Lisätietoja tunnistautumisesta osoitteessa http://vero.fi/katso sekä alla olevassa ohjeessa Opas tuloksellisuuden raportoinnin tietojen toimittamisesta Kelaan. Kaikki organisaatiot ja henkilöt, jotka täyttävät Katso-tunnistautumiselle asetetut vaatimukset voivat kirjautua järjestelmään. Palveluntuottajaorganisaatio vastaa omien henkilöidensä käyttöoikeuksista.

Tuloksellisuuden raportointiin liittyvät mittarit mainitaan niissä kuntoutuspalvelujen standardeissa, joissa tuloksellisuuden mittaustietoa kerätään. Lisäksi palvelujen ostoa koskevissa sopimuksissa määritellään palveluntuottajan vastuu mittaustiedon toimittamisesta.

Mittausten tiedot toimitetaan Kelaan mittauksen toteutumispäivää seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Palveluntuottajat voivat toimittaa mittaritiedot muutoin oman aikataulunsa mukaisesti. lisäksi Alkumittauksia voi toimittaa 11.2.2017 alkaen ilman yllä mainittua aikarajoitusta myös vuodelta 2015. Alkumittausten toimittamista koskevan muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikkiin toimitettuihin loppu- ja seurantamittauksiin saadaan vastinpariksi myös alkumittaus.  Ohjeet tiedon keräämiseen ja toimittamiseen löytyvät alla olevista ohjeista.

Kuntoutujan suostumus

Raportointiin osallistuminen on kuntoutujalle vapaaehtoista.

Palveluntuottaja tiedottaa kuntoutujalle tuloksellisuuden seurannasta, antaa hänelle Kelan esitteen sekä pyytää kirjallisen luvan tietojen toimittamiseen Kelaan.

Lue lisää