Tietoluvat ja tietoaineistot

Kelan rekisteritietoja voidaan luovuttaa muun muassa tieteelliseen tutkimukseen sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevan lain (toisiolaki, 552/2019) mukaisesti. Tietojen käyttöön tarvitaan lupa. Tältä sivulta löydät ohjeet tietolupien ja -aineistojen pyytämiseen.

Findatasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavat luvat ja toimittaa pyydetyt aineistot, jos

  • lupahakemus koskee usean toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tietoja
  • rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä
  • kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista. Huomaathan kuitenkin, että 31.12.2020 saakka vain Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston aineistot ja niitä koskevat luvat pyydetään Findatasta. Muita Kanta-tietoja koskevat lupa- ja aineistopyynnöt siirtyvät Findatan hoidettaviksi 1.1.2021 alkaen.

Findata käsittelee myös kaikki Kelan rekisteritietoja koskevat lupahakemukset, jotka koskevat useamman toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoja. Lue lisää Findatan sivuilta (findata.fi/palvelut).

Osoita lupahakemus Findatalle:

  • sähköposti: info@findata.fi
  •  puhelin: 029 524 6500.

Kelasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Kela vastaa tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavista luvista ja aineistoista silloin, kun lupahakemus koskee toisiolain alaisista tiedoista vain Kelan rekisteritietoja.

Usein käytettyihin Kelan rekisteritietoihin voit tutustua Aineistokatalogissa (aineistokatalogi.fi).

Lisätietoja saat Kelan tietoaineistopalvelusta:

  • sähköposti: tietoaineistot@kela.fi
  • puhelin: 050 476 2974.

Kelan tilastotietojen käytöstä ks. Tilastotietopalvelu.