Kanta-palvelut

Kanta-palvelujen avulla potilas- ja asiakastiedot liikkuvat sujuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten välillä. Kela kehittää ja ylläpitää Kanta-palveluja.

Kanta-palvelujen kokonaisuus rakentuu monesta eri palvelusta. Tunnetuin niistä on Omakanta, jonka kautta kansalainen näkee omat terveystietonsa ja reseptinsä. Omakannassa voi myös pyytää reseptin uusimista ja tallentaa hoitotahdon.

Yli puolet suomalaisista käyttää Omakantaa, ja käyttäjämäärät kasvavat edelleen. Omakantaan kirjauduttiin vuonna 2019 yli 20 miljoonaa kertaa.

Potilasturvallisuutta ja tiedolla johtamista

Sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa potilastiedot tallennetaan Kanta-palveluihin, jolloin tiedot ovat käytössä ajantasaisesti kaikkialla Suomessa. Jatkossa myös kaikki sosiaalihuollon tiedot tallennetaan Kantaan.

Potilas- ja asiakastietojen liikkuminen organisaatioiden välillä tukee asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamista sekä parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. Digitaalisuus luo pohjan myös tiedolla johtamiselle sekä datan tutkimuskäytölle.

Kansainvälinen suunnannäyttäjä

Suomi on toiminut suunnannäyttäjänä sote-tiedonhallinnan rakentamisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kanta-palvelujen avulla tiedot liikkuvat myös Euroopan maiden välillä.

Tällä hetkellä suomalaisella reseptillä voi ostaa lääkkeitä Virosta ja Kroatiasta, pian myös Portugalista. Mukaan on tulossa lisää maita. Tulevaisuudessa käyttöön voidaan ottaa eurooppalainen potilasyhteenveto, jonka avulla lääkäri näkee perustiedot potilaasta myös kotimaan ulkopuolella.

Mistä saan lisätietoa?

Kanta-palveluihin voi tutustua tarkemmin kanta.fi-verkkopalvelussa. Kanta.fissä kerrotaan Kanta-palvelujen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista, tilastoista sekä tutkimusluvista.