Nyt meneillään

Osallistumme palvelujen ja sosiaaliturvan kehittämiseen tutkimushankkeiden ja muiden Kelan hankkeiden kautta. Lisäksi teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, missä kehittämistoimissa olemme parhaillaan mukana.

Tutkimushankkeet

Kelan tutkimus tukee sosiaaliturvajärjestelmän sekä Kelan etuuksien ja toiminnan kehittämistä. Käynnissä olevat tutkimushankkeet aihepiireittäin

Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta selkeä ja toimiva järjestelmä. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, joka aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Kela on mukana valmistelussa. Lisätietoa uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla (stm.fi/sosiaaliturvauudistus).

Valtava

Valtava-hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen vertailutiedon ja palvelujen johtamisessa, ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavan tiedon tuotannon uudistaminen. Kela tekee uudistustyötä valtioneuvoston ohjauksen mukaisesti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valviran kanssa. Valtava-hanke (soteuudistus.fi)

Tietopaketti koronakriisin vaikutuksista

Kelan tietopalvelun tutkijat ja tilastoasiantuntijat ovat koonneet päivittyvän tilanneseurannan koronaepidemian vaikutuksista etuushakemusten ja etuuksien saajien määrään.

Avoin data

Tällä hetkellä on saatavilla avointa dataa siitä, miten koronaepidemia vaikuttaa etuushakemusten ja etuuksien saajien määrään. Lisäksi Kelan avointa dataa tullaan julkaisemaan avoindata.fissä vuoden 2021 alkupuolella.

Avoin data on ilmaista, julkisesti saatavilla olevaa ja koneluettavaa aineistoa, joka on lisensoitu vapaaseen käyttöön. Avoin data ei koskaan sisällä henkilötietoja.