Tilaisuudet kuntoutuksen yhteistyökumppaneille

 

Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapeuttien verkkoseminaari 14.6. klo 12.30–14.30

Tilaisuudessa käsitellään palvelukuvaukseen tulleita muutoksia, asiakkaan valintaa ja sopimusten toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä 6.6. mennessä osoitteeseen mennessä vaativa_kuntoutus(at)kela.fi.

Tilaisuus tallennetaan. Tallenne ja esitysmateriaali julkaistaan esityksen jälkeen www.kela.fi/tilaisuudet- palveluntuottajille.

Linkki webinaariin
 

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projektin loppuseminaari 27.8.2019 klo 12-16

Miten Kela on edistänyt opiskelun ja työn ulkopuolella olevien nuorten tilannetta? Onko kuntoutukseen pääsy helpottunut? Entä mitä mieltä uudesta NUOTTI-valmennuspalvelusta ovat nuoret, valmennusta toteuttavat ammattilaiset ja nuoria palveluun ohjaavat tahot?

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projektissa (2018-2019) valmistauduttiin nuoren ammatillisen kuntoutuksen lainmuutokseen, joka tuli voimaan 1.1.2019. Projektissa kehitettiin nuorten ohjautumista kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa ja suullisesti hakemalla. Lisäksi luotiin uusi NUOTTI-valmennuspalvelu, jossa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan.

Tule kuulemaan projektin loppuseminaariin eri toimijoiden kokemuksia ja tutkittua tietoa. Seminaarissa esitellään Hämeen ammattikorkeakoulun osana projektia tekemän arviointitutkimuksen tulokset.

Seminaari järjestetään Kelan päätoimitalossa Helsingissä. Siihen voi osallistua myös webinaarin kautta. Tilaisuus on maksuton.

Seminaariohjelma avautuu tästä. Senaarissa on käytössä tunnus #neetkela.

Ilmoittautuminen seminaariin!