Tilaston kuvaus: Tilasto äitiysavustuksesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto äitiysavustuksesta

Tilasto äitiysavustuksesta tarjoaa tilastoja äitiysavustuksen saajista ja maksetuista avustuksista. Se sisältää tiedot myös maksetuista adoptiotuista.

Tietosisältö

Avustuksen saajat (perheet), lapset, joista avustus maksettiin, suoritetut avustukset, maksettujen avustusten ja tukien euromäärä.

Käytetyt luokitukset

Äitiysavustuksen muoto (pakkaus tai raha), perheessä avustusta saavien lasten lukumäärä, äidin työtulot, aikaisempien lasten lukumäärä, synnytysväli edelliseen lapseen, ulkomailta perheeseen adoptoitujen lasten lukumäärä, adoptiotuen suuruus, adoptiomaa, yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisista aineistoista. Ne muodostetaan äitiysavustuksen ja adoptiotuen etuustietojärjestelmästä, joka sisältää kaikki äitiysavustuksen ja adoptiotuen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Äitiysavustustilastoa julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä.

Aikasarja

Keskeiset tilastoyksiköt ovat vertailukelpoisia vuodesta 1994 lähtien, jolloin äitiysavustusten toimeenpano siirtyi sosiaalilautakunnilta Kelalle.

Asiasanat

Tilastot, äitiysavustukset, äitiyspakkaukset, vanhemmuus, adoptiotuki.