Käsitteet: Tilasto äitiysavustuksesta

Tilastoyksiköt

Saaja

Saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana suoritettu äitiysavustus rahana tai äitiyspakkauksena tai maksettu adoptiotuki. Saajasta voidaan käyttää myös nimitystä äitiysavustusta tai adoptiotukea saanut perhe.

Lapsi

Lasten määrään sisältyvät ne lapset, joista on tilastointijakson aikana maksettu äitiysavustusta tai adoptiotukea.

Suoritettu avustus

Tilastointijakson aikana maksettujen äitiysavustusten ja adoptiotukien lukumäärä.

Maksetut etuudet

Maksettuihin etuuksiin sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut äitiysavustukset ja adoptiotuet. Maksetut etuudet vastaavat Kelan kirjanpidon mukaisia etuusmenoja.

Tilastoluokitukset

Ikä

Ikä on saajan ikä tilastovuoden päättyessä.

Alue

Saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä. Lapsen asuinkunta määräytyy vanhemman tai huoltajan asuinkunnan mukaan. Maakunnittainen jaottelu perustuu asuinkuntaan.

Tilastot kattavat vain Manner-Suomen. Äitiysavustuksen toimeenpano Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.

Äitiysavustuksen muoto

Äitiysavustus suoritetaan kutakin lasta kohti avustuksen hakijan ilmoituksen mukaan joko
äitiyspakkauksena tai rahana.