Käsitteet: Tilasto eläketuesta

Tilastoyksiköt

Saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu eläketukea säännöllisenä maksuna.

Maksettujen eläketukien tilastoon sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut etuudet eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset.

Keskimääräiseen eläketukeen on tilastoitu säännöllisesti maksetut tuet.

Eläketuen saajia kuvaavat tekijät

Ikä

Eläketukea koskevissa tilastoissa saajan ikä on hänen ikänsä tilastointijakson lopussa.

Alue

Eläketuen saajan asuinkunta on hänen vakituinen asuinkuntansa tilastointijakson lopussa.