Tilaston kuvaus: Tilasto eläketuesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto eläketuesta

Eläketuki on useita vuosia kestävä etuus, jolla turvataan sen piiriin kuuluvien henkilöiden toimeentuloa ennen heidän siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Tietosisältö

Tilastointiajankohtana tukea saaneet henkilöt ja tuen määrä sekä tilastointijakson aikana maksettujen tukien euromäärä.

Käytetyt luokitukset

Tilastoinnissa käytetään yleisiä demografisia luokituksia ja yleisiä alueluokituksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisista eläketuen aineistoista. Ne muodostetaan eläketuen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki eläketuen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Eläketukitilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastoajanjakson päättymisestä. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Eläketuen saaja- ja maksutilastoja on saatavana kesäkuusta 2017 alkaen.

Asiasanat

Tilastot, työttömät, pitkäaikaistyöttömät, eläketuki, eläkkeet.