Tilaston kuvaus: Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta

Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta kuvaa Kelan maksamia eläkkeensaajien asumistukia. Se tarjoaa eri näkökulmista tilastoja tuen saajista, heidän asunnoistaan, asumismenoista ja maksetuista asumistuista. Yhdessä yleisen asumistuen, opintotuen asumislisän ja sotilasavustuksen asumisavustuksen tilastojen kanssa ne antavat kokonaiskuvan tarveharkintaisista asumistuista.

Tietosisältö

Tilastointiajankohtana eläkkeensaajan asumistukea saaneet henkilöt, asunnon tiedot ja asumistuen määrä sekä tilastointiajanjakson aikana maksettujen etuuksien euromäärä.

Käytetyt luokitukset

Yleiset demografiset luokitukset, yleiset asuntoa koskevat luokitukset sekä yleiset alueluokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta. Se muodostetaan eläkkeensaajan asumistuen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki asumistuen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Kelan asumistukien vuositilasto julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden puoliväliin mennessä. Kelan tilastojulkaisujen tarkemmat julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Eläkkeensaajan asumistuesta on tietoja saatavana vuodesta 1971. Tilastoyksiköt ovat vertailukelpoisia vuodesta 1984 lähtien.

Asiasanat

Tilastot, asumistuki, eläkeläiset.