Tilaston kuvaus: Tilasto elatustuesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto elatustuesta

Tilasto elatustuesta antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta elatustuesta. Se tarjoaa tilastotietoja elatustuen saajista ja tuen piirissä olleista lapsista sekä maksetuista elatustuista. Tilasto kattaa myös tiedot elatusavun perinnästä.

Tietosisältö

Elatustuen saajat, tuen piirissä olleet lapset, maksetut elatustuet, elatusvelvolliset, joilla oli elatusapuvelkaa ja perityt elatusavut.

Käytetyt luokitukset

Täysi ja vähennetty elatustuki, korvattava ja ei-korvattava elatustuki, yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta aineistosta. Se muodostetaan elatustuen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki elatustuen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä.

Aikasarja

Kelan tuottamat elatustuen tilastot ovat olemassa huhtikuusta 2009 lähtien, jolloin elatustuen maksaminen siirtyi kunnilta Kelalle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt elatustuen tilastotiedot vuositasolla 1993–2008 (sekä tammi-maaliskuulta 2009) kuntakohtaisilla kyselyillä.

Asiasanat

Tilastot, elatustuki, elatusavun perintä, lapset, lapsiperheet.