Käsitteet: Tilasto Kelan eläkkeistä

Tilastoyksiköt

Eläke-etuuden saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu etuutta säännöllisenä maksuna.

Maksettujen eläke-etuuksien tilastoon sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut etuudet eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset.

Keskimääräiseen etuuteen on tilastoitu säännöllisesti maksetut tuet.

Etuuksien saajia kuvaavia tekijöitä

Ikä

Voimassa olevia eläke-etuuksia koskevissa tilastoissa etuuden saajan ikä on hänen ikänsä tilastointijakson lopussa. Mediaani-ikä tarkoittaa sitä ikää, jota vanhempia ja nuorempia henkilöitä on yhtä paljon.

Alue

Etuuden saajan asuinkunnaksi merkitään hänen vakituinen asuinkuntansa tilastointijakson lopussa.

Sairaus

Tieto etuuden saajan sairaudesta tarkoittaa tilastoissa hakemuksen perusteena olevaa sairausdiagnoosia. Hakijalle merkitään pääsairaus sekä, mikäli hänellä on useampia sairauksia tai vammoja, lisäsairauksia. Verkossa julkaistujen tilastojen sairaustiedot perustuvat päädiagnoosiin.

Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10), joka otettiin Suomessa käyttöön vuoden 1996 alusta. Se perustuu edelliseen (ICD-9) luokitukseen. Tauteja merkittäessä käytetään oire-syy-diagnoosiparia. Kelan etuuksien etuusjärjestelmissä käytetään syytä tarkoittavia diagnooseja.

Eläkkeen rakenne

Kansaneläke voidaan maksaa täytenä tai vähennettynä. Täyttä kansaneläkettä voidaan maksaa henkilölle, joka ei saa ollenkaan työeläkettä tai jonka työeläke on hyvin pieni.

Eläkkeen peruste

Tieto kertoo, millä perusteella takuueläke on myönnetty. Jos henkilö on kansaneläkkeen saaja, etuuden perusteeksi tilastoituu aina kansaneläke, vaikka henkilöllä olisi muitakin eläkkeitä maksussa.