Tilaston kuvaus: Tilasto Kelan eläkkeistä

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto Kelan eläkkeistä

Suomen eläketurva koostuu pääpiirteissään kahdesta lakisääteisestä eläkejärjestelmästä, kansaneläkejärjestelmästä ja työeläkejärjestelmästä. Tilasto Kelan eläkkeistä antaa kokonaiskuvan Kelan eläke-etuuksista.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja eläke-etuuden saajista ja heidän eläkkeistään tiettynä ajankohtana, tiettynä ajanjaksona myönnetyistä etuuksista sekä tiettynä ajanjaksona maksettujen etuuksien euromäärästä.

Käytetyt luokitukset

Etuuslaji, etuuden rakenne, etuuden osa, perheluokka, yleiset alueluokitukset, sairausluokitus (ICD-10), ammatti- ja ammattiasema, yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisista eläke-etuuksien aineistoista, jotka muodostetaan Kelan eläke-etuuksien etuusjärjestelmästä.

Päivitystiheys

Kelan eläketilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Tietoja Kelan eläkkeistä on saatavana vuodesta 1942.

Asiasanat

Tilastot, eläkkeet, eläke-etuudet, kansaneläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkeläiset, rintamalisät, lapsikorotukset, takuueläke.