Tilaston kuvaus: Tilasto Kelan kuntoutuksesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto Kelan kuntoutuksesta

Tilasto Kelan kuntoutuksesta antaa kokonaiskuvan Kelan valtakunnallisesti toteuttamasta kuntoutuksesta. Se tarjoaa eri näkökulmista tilastoja kuntoutujista, kuntoutustoimenpiteistä, toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista ja kuntoutusrahasta.

Tietosisältö

Kuntoutusratkaisu, kuntoutusraharatkaisu, etuuden saaja, kustannettu kuntoutustoimenpide, kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset, maksetut kuntoutusrahat ja kuntoutusrahan korvatut päivät.

Käytetyt luokitukset

Kuntoutuksen lakiperuste, kuntoutustoimenpide, kurssilaji, terapialaji, sairaus (Kansainvälinen tautiluokitus ICD-10), ammatti, kuntoutusta edeltävä työtilanne, kuntoutusrahan määräytymisperuste, kuntoutusrahan perusteena oleva laki sekä yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisista kuntoutusetuuksien tilastointirekistereistä. Ne muodostetaan kuntoutuksen ja kuntoutusrahan etuusjärjestelmistä, jotka sisältävät kaikki toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilasto on saatavilla tilastotietokanta Kelastossa tilastokuukautta seuraavan kuukauden sisällä ja vuositilasto tilastovuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Kelan kuntoutustilasto -julkaisu julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden puoliväliin mennessä. Tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Kuntoutuksen keskeiset tilastoyksiköt (kuntoutuja, kuntoutustoimenpide ja kustannukset) ovat kokonaissummatasolla vertailukelpoisia 1970-luvulta lähtien. Toimenpidetasolla tiedot ovat pääosin vertailukelpoisia vuodesta 1992 lähtien.

Asiasanat

Tilastot, kuntoutus, kuntoutuspalvelut, kuntoutujat, kustannukset, sairaudet, kuntoutusraha.