Tilaston kuvaus: Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Tilasto Kelan työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta työttömien perusturvasta. Se sisältää työllistymistä edistävien palvelujen aikana maksetut etuudet sekä vuorottelukorvaukset ja liikkuvuusavustukset.

Tietosisältö

Etuuden saajat, korvatut päivät ja maksetut etuudet.

Käytetyt luokitukset

Etuuslaji, korvausperuste (työttömyysajalta tai työllistymistä edistävien palvelujen aikana maksettu etuus), korvauslaji (täysi tuki, soviteltu tuki, jne.), työttömyyden kesto, ammatti, yleiset alueluokitukset sekä yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kelan työttömyysturvatilastot tehdään henkilöpohjaisista aineistoista, jotka muodostetaan Kelan työttömyysturvan etuusjärjestelmästä. Etuusjärjestelmä sisältää kaikki Kelan työttömyysturvan toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Kelan työttömyysturvan tilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastoja Kelan työttömyysturvasta on saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastoajanjakson päättymisestä.

Tilastoja julkaistaan yhteistyössä työttömyyden ansioturvan tilastoinnista vastaavan Finanssivalvonnan kanssa. Suomen työttömyysturvaetuuksien kuukausitilasto julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden aikana ja vuosijulkaisu Tilasto Suomen työttömyysturvasta tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä. Tilastojulkaisujen tarkemmat julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Työttömyysturvatilastot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1985 lähtien, jolloin Kela alkoi maksaa työttömyysturvaa. Vuonna 1994 otettiin käyttöön työmarkkinatuki ja peruspäivärahaa alettiin maksaa muuttunein ehdoin. Vuonna 2010 peruspäivärahaa alettiin maksaa työttömyysajan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ja samassa yhteydessä koulutustuki ja koulutuspäiväraha omina etuuksinaan lakkasivat. Vuonna 2013 työmarkkinatuen tarveharkinnasta poistettiin puolison tulojen vaikutus. Vuonna 2015 kotoutumistukena maksettava työmarkkinatuki loppui ja sen saajille alettiin maksaa tavallista työmarkkinatukea. Muita pienempiä lainmuutoksia on ollut useita.

Asiasanat

Tilastot, työttömyysturva, työttömyyspäivärahat, työttömyyskassat, työmarkkinatuki.