Tilaston kuvaus: Tilasto Kelan vammaisetuuksista

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto Kelan vammaisetuuksista

Tilasto Kelan vammaisetuuksista käsittelee Kelan maksamia rahallisia tukia (alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea) sekä vammaisten tulkkauspalveluja. Se tarjoaa eri näkökulmista tietoa tukia saavista henkilöistä ja maksetuista tuista sekä vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutetuista.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja vammaistuen saajista ja heidän tuistaan tiettynä ajankohtana, tiettynä ajanjaksona alkaneista tuista ja tiettynä ajanjaksona maksettujen tukien euromäärästä sekä vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutetuista henkilöistä ja palvelun käytöstä.

Käytetyt luokitukset

Vammaistuissa etuus, etuuden tason mukainen luokitus, yleiset demografiset luokitukset, sairausluokitus (ICD-10 ja ICD-9), yleiset alueluokitukset, ammatti ja ammattiasema. Vammaisten tulkkauspalveluissa saajatyyppi, hankinta-alue, tulkkaustuote, tilauksen tila, tulkkauksen erityispiirteet, yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto vammaisetuuksista tehdään henkilöpohjaisista aineistoista. Ne muodostetaan vammaisetuuksien etuusjärjestelmistä, jotka sisältävät kaikki kyseisten etuuksien toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Päivitystiheys

Vammaisetuustilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilastot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastoajankohdan päättymisestä ja vuositiedot tilastovuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.  Kelan tilastojulkaisujen julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Alle 16-vuotiaan vammaistuen tilastoyksiköt ovat pääosin vertailukelpoisia vuodesta 1987 lähtien ja eläkettä saavan hoitotuen tilastoyksiköt vuodesta 1988 lähtien. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen tilastoyksiköt ovat pääosin vertailtavissa vuodesta 1989 lähtien. Ruokavaliokorvauksen tilastoyksiköt ovat vertailukelpoisia lokakuusta 2002 etuuden päättymiseen saakka (31.12.2015). Jos tekee vertailuja ajassa, tulee kuitenkin ottaa huomioon eri vuosina voimaan tulleet lainsäädännön muutokset. Vammaisten tulkkauspalvelut siirtyivät Kelan hoidettaviksi syyskuussa 2010. THL keräsi kunnilta tilastotietoja tulkkauspalveluista vuosina 2006–2009. Tilastointitavan muuttuminen vaikutti jossain määrin tilastoyksikköjen tietoihin ja vertailtavuuteen.

Asiasanat

Tilastot, vammaistuet, vammaiset, tulkkipalvelut.